ศิลปิน H.M.BLUES

จำนวนการฟัง 13,951 ถูกใจ 0
เล่นเพลง H.M.BLUES
by Sanook
00:00:00 / 00:00:00

ศิลปิน H.M.BLUES

"H.M.Blues" เป็นชื่อของโครงการเพลงพระราชนิพนธ์ โดยมีที่มาจากบทเพลงพระราชนิพนธ์ ภาษาอังกฤษบทหนึ่ง ของเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่ ๕ โดยทรงพระราชนิพนธ์เพลงนี้หลังจากเสด็จขึ้นครองราชย์แล้วในปี พ.ศ.๒๔๙๐ และเสด็จพระราชดำเนินกลับไปทรงศึกษาต่อที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้พระเจ้รวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ ทรงนิพนธ์เนื้อร้องภาษาอังกฤษ H.M.Blues ถวาย และอีกนัยหนึ่งคณะทำงานโครงการรู้สึกถึงนัยยะของความคิดสร้างสรรค์ที่แฝง อยู่ในชื่อเพลงพระราชนิพนธ์เพลงนี้ จึงเห็นพ้องกันที่จะขอใช้เป็นชื่อของโครงการเพื่อให้สะดวกในการเรียกขานและ เป็นที่เข้าใจของคณะทำงานจึงขอเรียกโครงการนี้ว่า "โครงการ H.M.Blues" เพียงแต่ในที่นี้เราตั้งใจสื่อถึงความหมายว่า "His Majesty's Blues" ซึ่งอาจแปลได้ว่า "Blues ของในหลวง" เนื่องจากเพลงพระราชนิพนธ์มากมายหลายเพลงของพระองค์ท่านได้ทรงพระราชนิพนธ์ไว้ในสไตล์ Blues

เพลงอื่นๆ ของ H.M.BLUES