ฟังเพลง Never Gonna Be Alone

จำนวนการฟัง 13,951 ถูกใจ 0
เล่นเพลง เพลง Never Gonna Be Alone

เพิ่มเพลงนี้ลงใน Playlist

by Sanook
00:00:00 / 00:00:00

เนื้อเพลง Never Gonna Be Alone

(Verse 1)
Time, is going by, so much faster than I,
And I'm starting to regret not spending all of here with you.
Now I'm, wondering why, I've kept this bottled inside,
So I'm starting to regret not selling all of it to you.
So if I haven't yet, I've gotta let you know...

(Chorus)
Never gonna be alone!
From this moment on, if you ever feel like letting go,
I won't let you fall...
Never gonna be alone!
I'll hold you 'til the hurt is gone.

(Verse 2)
And now, as long as I can, I'm holding on with both hands,
'Coz forever I believe that there's nothing I could need but you,
So if I haven't yet, I've gotta let you know...

(Chorus)
Never gonna be alone!
From this moment on, if you ever feel like letting go,
I won't let you fall.
When all hope is gone, I know that you can carry on.
We're gonna see the world out,
I'll hold you 'til the hurt is gone.

(Verse 3)
Ooooh!
You've gotta live every single day,
Like it's the only one, what if tomorrow never comes?
Don't let it slip away,
Could be our only one, you know it's only just begun.
Every single day,
Maybe our only one, what if tomorrow never comes?
Tomorrow never comes...

(Verse 4)
Time, is going by, so much faster than I,
And I'm starting to regret not telling all of this to you.
So if I haven't yet, I've gotta let you know...

(Chorus)
Never gonna be alone!
From this moment on, if you ever feel like letting go,
I won't let you fall.
When all hope is gone, I know that you can carry on.
We're gonna see the world out,
I'll hold you 'til the hurt is gone.

I'm gonna be there always,
I won't be missing a word all day,
I'm gonna be there always,
I won't be missing a word all day.

เพลงในอัลบั้ม Dark Horse